Đóng
Giới thiệu

Công ty CP SeleX Motors phát triển phương tiện điện thông minh và các công nghệ mới để thúc đẩy Việt Nam và thế giới tiến tới một tương lai bền vững. Chúng tôi tin rằng phương tiện (xe, máy bay, tàu ..) điện thông minh và năng lượng mặt trời là những giải pháp cốt lõi …

Xem ThêmSản phẩm

Phương tiện điện thông minh 

Chúng tôi phát triển từ A-Z những phương tiện điện thông minh sẽ “cách mạng hoá” những đường phố đông đúc của Việt Nam và những thành phố bận rộn của Châu Á…

Giải pháp năng lượng sáng tạo 

Thế giới ngày mai cần những giải pháp năng lượng đột phá. Phương tiện điện cần được nạp năng lượng một cách tiện dụng…

Xem thêm

Tin tức