Đóng

Giới thiệu

Công ty CP Selex Motors nghiên cứu, phát triển phương tiện điện thông minh và các công nghệ mới để thúc đẩy Việt Nam và thế giới tiến tới một tương lai bền vững. Chúng tôi tin rằng phương tiện điện(xe, máy bay, tàu ..) thông minh và năng lượng mặt trời là những giải pháp cốt lõi giúp con người giải quyết các thách thức về tồn tại do biến đổi khí hậu tạo ra. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng trong thế giới ngày mai phương tiện đi lại không đơn thuần phục vụ mục đích giao thông mà còn là những thiết bị thông minh tạo nên những giá trị chưa từng có.

Tầm nhìn 

Trở thành một công ty hàng đầu về công nghệ tương lai, thúc đẩy Việt Nam và thế giới hướng tới phát triển bền vững.

Sứ mệnh

Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua phương tiện điện thông minh và năng lượng mặt trời.