Chính sách

 1. Tiền mặt (áp dụng khi khách mua trực tiếp tại showroom, cửa hàng)
 2.  Thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Mastercard, JCB, Union Pay, American Express) phát hành tại Việt Nam qua ví điện tử Onepay
 3. Chuyển khoản từ tài khoản nội địa
 4. Ví điện tử: Onepay
 5. Trả góp 0% qua thẻ tín dụng (trả góp qua ví điện tử Onepay)

Chính sách bảo mật này mô tả cách thức và lý do Công ty Cổ phần Phương tiện điện Thông minh Selex (“Công ty”, “Chúng tôi”) có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc chia sẻ (“xử lý”) thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của Chúng tôi (“Dịch vụ”), chẳng hạn như khi bạn:

 • Truy cập trang web của Chúng tôi tại selex.vn, hoặc bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào của Chúng tôi liên kết đến Chính sách bảo mật này.
 • Tương tác với Chúng tôi theo những cách có liên quan khác, bao gồm mọi hoạt động bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện.

Việc đọc chính sách bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu các quyền và lựa chọn về quyền riêng tư của mình. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của Chúng tôi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi. Nếu bạn vẫn còn bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Chúng tôi tại email info@selex.vn.

Mục lục:

 1. Chúng tôi thu thập thông tin gì?
 2. Chúng tôi xử lý thông tin của bạn như thế nào?
 3. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi nào và với ai?
 4. Quan điểm của Chúng tôi về các trang web của bên thứ ba là gì?
 5. Chúng tôi có sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác không?
 6. Chúng tôi xử lý thông tin đăng nhập mạng xã hội của bạn như thế nào?
 7. Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu?
 8. Chúng tôi giữ thông tin của bạn an toàn như thế nào?
 9. Quyền riêng tư của bạn là gì?
 10. Chúng tôi có cập nhật chính sách này không?
 11. Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi về chính sách này bằng cách nào?

 

 1. Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho Chúng tôi khi bạn đăng ký trên Dịch vụ, bày tỏ mong muốn có được thông tin về Chúng tôi hoặc các sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi, khi bạn tham gia vào các hoạt động trên Dịch vụ hoặc khi bạn liên hệ với Chúng tôi.

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp. Thông tin cá nhân mà Chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với Chúng tôi và Dịch vụ, các lựa chọn bạn đưa ra cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Thông tin cá nhân mà Chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ
 • Email
 • Số điện thoại
 • Tuổi
 • Giới tính
 • Quốc tịch

Dữ liệu đăng nhập mạng xã hội. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn đăng ký với Chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản mạng xã hội hiện tại của bạn, như Facebook hoặc tài khoản mạng xã hội khác. Nếu bạn chọn đăng ký theo cách này, Chúng tôi sẽ thu thập thông tin được mô tả trong phần có tên “Chúng tôi xử lý thông tin đăng nhập mạng xã hội của bạn như thế nào?” bên dưới.

Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Chúng tôi phải đúng, đầy đủ và chính xác và bạn phải thông báo cho Chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân đó.

Thông tin được thu thập tự động

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ. Thông tin này không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn (như tên hoặc thông tin liên hệ của bạn) nhưng có thể bao gồm thông tin về thiết bị và cách sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt và đặc điểm thiết bị, hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ, URL giới thiệu, tên thiết bị, quốc gia, vị trí, thông tin về cách thức và thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi cũng như các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của Dịch vụ của Chúng tôi cũng như cho các mục đích báo cáo và phân tích nội bộ của Chúng tôi.

Giống như nhiều doanh nghiệp khác, Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự.

Thông tin Chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Dữ liệu nhật ký và sử dụng: Dữ liệu nhật ký và sử dụng là thông tin liên quan đến dịch vụ, dự đoán, sử dụng và hiệu suất mà máy chủ của Chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi và Chúng tôi ghi lại trong tệp nhật ký. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Chúng tôi, dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị, loại trình duyệt và cài đặt cũng như thông tin về hoạt động của bạn trong Dịch vụ (chẳng hạn như dấu ngày/giờ liên quan đến việc bạn sử dụng, các trang và tệp đã xem, tìm kiếm và các hành động khác mà bạn thực hiện, chẳng hạn như các tính năng bạn sử dụng), thông tin sự kiện của thiết bị (chẳng hạn như hoạt động của hệ thống, báo cáo lỗi (đôi khi được gọi là “kết xuất sự cố”) và cài đặt phần cứng).
 • Dữ liệu thiết bị. Chúng tôi thu thập dữ liệu thiết bị, chẳng hạn như thông tin về máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng, dữ liệu thiết bị này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP (hoặc máy chủ proxy), số nhận dạng thiết bị và ứng dụng, vị trí, loại trình duyệt, kiểu phần cứng, nhà cung cấp dịch vụ Internet và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động, hệ điều hành và thông tin cấu hình hệ thống.
 • Dữ liệu vị trí: Chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí, chẳng hạn như thông tin về vị trí thiết bị của bạn, có thể chính xác hoặc không chính xác. Lượng thông tin Chúng tôi thu thập tùy thuộc vào loại và cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Ví dụ: Chúng tôi có thể sử dụng GPS và các công nghệ khác để thu thập dữ liệu định vị địa lý cho Chúng tôi biết vị trí hiện tại của bạn (dựa trên địa chỉ IP của bạn). Bạn có thể chọn không cho phép Chúng tôi thu thập thông tin này bằng thiết bị. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không tham gia, bạn có thể không sử dụng được một số khía cạnh nhất định của Dịch vụ.

 

 1. Chúng tôi xử lý thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vì nhiều lý do, tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Dịch vụ của Chúng tôi, bao gồm:

 • Để tạo thuận lợi cho việc tạo và xác thực tài khoản cũng như quản lý tài khoản người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để bạn có thể tạo và đăng nhập vào tài khoản của mình, cũng như giữ cho tài khoản của bạn hoạt động bình thường.
 • Để yêu cầu thông tin phản hồi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để yêu cầu phản hồi và liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.
 • Để bảo vệ Dịch vụ của Chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn như một phần trong nỗ lực giữ cho Dịch vụ của Chúng tôi được an toàn và bảo mật, bao gồm cả giám sát và ngăn chặn gian lận.
 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của Chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của Chúng tôi, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và thực hiện, thiết lập hoặc bảo vệ quyền hợp pháp của Chúng tôi.

 

 1. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi nào và với ai?

Thông tin về bạn là một phần quan trọng trong hoạt động của Chúng tôi, và Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân như được nêu dưới đây, và Chúng tôi sẽ tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này.

 • Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua Dịch vụ của Chúng tôi. Bạn có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của bạn và chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó.
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi thuê các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc thay mặt chúng tôi. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng và tuân thủ, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.
 • Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác. Trong các giao dịch như vậy, thông tin cá nhân nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính sách bảo mật này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Chúng tôi hoặc phần lớn tài sản của Chúng tôi được một công ty khác mua, thông tin của bạn sẽ đương nhiên trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.
 • Bảo vệ chúng tôi và những người khác: Chúng tôi tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
 • Tùy theo sự lựa chọn của bạn: Ngoài các quy định trên, bạn sẽ nhận được thông báo khi thông tin cá nhân về bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba và bạn sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

 

 1. Quan điểm của Chúng tôi về các trang web của bên thứ ba là gì?

Dịch vụ có thể liên kết đến các trang web, dịch vụ trực tuyến hoặc ứng dụng di động của bên thứ ba và/hoặc chứa quảng cáo từ các bên thứ ba không liên kết với Chúng tôi và có thể liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng khác. Theo đó, Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào như vậy và Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba đó gây ra. Việc bao gồm một liên kết đến trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba không có nghĩa là Chúng tôi chứng thực. Chúng tôi không thể đảm bảo tính an toàn và quyền riêng tư của dữ liệu bạn cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thông lệ và chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng khác có thể được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ. Bạn nên xem lại chính sách của các bên thứ ba đó và liên hệ trực tiếp với họ để trả lời các câu hỏi của bạn.

 

 1. Chúng tôi có sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác không?

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để truy cập hoặc lưu trữ thông tin. Thông tin cụ thể về cách Chúng tôi sử dụng những công nghệ đó và cách bạn có thể từ chối một số cookie nhất định được nêu trong Thông báo về cookie của Chúng tôi.

 

 1. Chúng tôi xử lý thông tin đăng nhập mạng xã hội của bạn như thế nào?

Dịch vụ của Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng đăng ký và đăng nhập bằng thông tin chi tiết về tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba (như thông tin đăng nhập Facebook của bạn). Khi bạn chọn thực hiện việc này, Chúng tôi sẽ nhận được một số thông tin hồ sơ nhất định về bạn từ nhà cung cấp mạng xã hội của bạn. Thông tin hồ sơ mà Chúng tôi nhận được có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan, nhưng thường sẽ bao gồm tên, địa chỉ email, danh sách bạn bè và ảnh hồ sơ của bạn cũng như các thông tin khác mà bạn chọn để công khai trên nền tảng mạng xã hội đó.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin mà Chúng tôi nhận được cho các mục đích được mô tả trong chính sách bảo mật này hoặc được làm rõ cho bạn trên các Dịch vụ có liên quan.

Xin lưu ý rằng Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với việc nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội bên thứ ba của bạn sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của họ để hiểu cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cũng như cách bạn có thể đặt tùy chọn quyền riêng tư của mình trên các trang web và ứng dụng của họ.

 

 1. Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong chính sách bảo mật này, trừ khi thời gian lưu giữ lâu hơn được yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép (chẳng hạn như thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác của Chúng tôi). Không có mục đích nào trong chính sách này sẽ yêu cầu Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn khoảng thời gian mà người dùng có tài khoản với Chúng tôi.

Khi Chúng tôi không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp đang diễn ra để xử lý thông tin cá nhân của bạn, Chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó hoặc nếu không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì Chúng tôi sẽ lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của bạn và cách ly nó khỏi mọi quá trình xử lý tiếp theo cho đến khi có thể xóa.

 

 1. Chúng tôi giữ thông tin của bạn an toàn như thế nào?

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp và hợp lý được thiết kế để bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Chúng tôi xử lý. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp bảo vệ và nỗ lực của Chúng tôi để bảo mật thông tin của bạn, không có công nghệ truyền tải điện tử nào qua Internet hoặc lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo an toàn 100%, vì vậy Chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tin tặc, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không có thể đánh bại bảo mật của Chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn một cách không phù hợp. Mặc dù Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng việc truyền thông tin cá nhân đến và từ Dịch vụ của Chúng tôi là rủi ro của riêng bạn. Bạn chỉ nên truy cập Dịch vụ trong một môi trường an toàn.

 

 1. Quyền riêng tư của bạn là gì?

Rút lại sự đồng ý của bạn: Nếu Chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn, có thể là sự đồng ý rõ ràng và/hoặc ngụ ý tùy thuộc vào luật hiện hành, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình vào lúc này bằng cách liên hệ với Chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần “Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi về chính sách này bằng cách nào?” bên dưới.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi rút lại cũng như khi luật hiện hành cho phép, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được tiến hành dựa trên cơ sở xử lý hợp pháp ngoài sự đồng ý.

Từ chối nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo: bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo của Chúng tôi bất cứ lúc nào. Sau đó, bạn sẽ bị xóa khỏi danh sách tiếp thị. Tuy nhiên, Chúng tôi vẫn có thể liên lạc với bạn – ví dụ: để gửi cho bạn dịch vụ – các tin nhắn liên quan cần thiết cho việc quản lý và sử dụng tài khoản của bạn, để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ hoặc cho các mục đích phi tiếp thị khác.

Thông tin tài khoản

Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn xem lại hoặc thay đổi thông tin trong tài khoản của mình hoặc chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể:

 • Đăng nhập vào cài đặt tài khoản của bạn và cập nhật tài khoản người dùng của bạn.

Khi bạn yêu cầu chấm dứt tài khoản của mình, Chúng tôi sẽ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản và thông tin của bạn trong cơ sở dữ liệu đang hoạt động của Chúng tôi. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong các tệp của mình để ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, thực thi các điều khoản pháp lý của Chúng tôi và/hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Cookie và các công nghệ tương tự: Hầu hết các trình duyệt Web được thiết lập để chấp nhận cookie theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể chọn đặt trình duyệt của mình xóa cookie và từ chối cookie. Nếu bạn chọn xóa cookie hoặc từ chối cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng hoặc dịch vụ của Dịch vụ của Chúng tôi. Bạn cũng có thể từ chối quảng cáo dựa trên sở thích của các nhà quảng cáo trên Dịch vụ của Chúng tôi.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về quyền riêng tư của mình, bạn có thể gửi email cho Chúng tôi theo địa chỉ Info@selex.vn

 

 1. Chúng tôi có cập nhật chính sách này không?

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này tùy từng thời điểm. Phiên bản cập nhật sẽ được biểu thị bằng ngày “sửa đổi” cập nhật và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Nếu Chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với chính sách bảo mật này, Chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo về những thay đổi đó ở vị trí nổi bật hoặc bằng cách trực tiếp gửi thông báo. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại chính sách bảo mật này để được thông báo về cách Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

 

 1. Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi về chính sách này bằng cách nào?

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về chính sách này, bạn có thể liên hệ với Chúng tôi qua:

 • Email: Info@selex.vn
 • Số điện thoại: 0977209980
 1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng chương trình bảo của của công ty Selex bao gồm toàn bộ các sản phẩm xe máy điện mang thương hiệu Selex, do Selex sản xuất và phân phối trực tiếp thông qua hệ thống showroom của Selex hoặc mạng lưới nhà phân phối của hãng trên toàn quốc.

 1. Thời gian bảo hành:

3 năm hoặc 30000 km tùy theo điều kiện nào tới trước, kể từ thời điểm sản phẩm được chính người dùng đầu tiên mua lần đầu (Được ghi trên hóa đơn)

 1. Thừa kế bảo hành

Trong thời hạn bảo hành, nếu bạn bán xe hoặc chuyển nhượng xe cho người khác, chúng ta sẽ cần thực hiện việc đăng ký lại thông tin bảo hành. Bạn vui lòng mang xe và sổ bảo hành đến các showroom/nhà phân phối của Selex để đổi lại. Trong thời hạn bảo hành còn lại, mọi điều kiện thể hiện trong sửa chữa bảo hành vẫn được đảm bảo.

 1. Chương trình triệu hồi sản phẩm

Khi xảy ra các lỗi liên quan đến chất lượng và liên quan đến an toàn cho các xe đang lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật, dù xe đã hết hạn bảo hành thì cũng sẽ được hãng xử lý sửa chữa, khắc phục miễn phí.

 1. Phạm vi bảo hành

Chương trình bảo hành xe máy điện của công ty Selex có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam, được áp dụng tại mọi showroom/nhà phân phối của Selex.

Nếu bạn vẫn có thắc mắc hay vấn đề được giải đáp, cần hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp tới hotline của Selex 0382822216 hay đến thẳng showroom gần nhất để được trợ giúp.

 1. Các trường hợp hư hỏng không thuộc phạm vi bảo hành

Khách hàng lưu ý với các vấn đề sau đây sẽ không được bảo hành:

 • Bất cứ một hư hỏng nào do nguyên nhân của việc tự sửa chữa/ điều chỉnh, thay đổi so với thiết kế ban đầu của sản phẩm. Ví dụ: Thay đổi động cơ, bộ điều khiển, màn hình…
 • Sử dụng xe sai mục đích sử dụng như làm xe đua, chở quá tải trọng cho phép
 • Bất cứ hỏng hóc nào đến từ nguyên nhân sử dụng phụ tùng không chính hãng và sử dụng các loại dầu (dầu phanh, dầu giảm xóc…) khác so với thông số kỹ thuật ghi trong hướng dẫn sử dụng
 • Các trường hợp xe bị gỉ sét, bạc màu sơn, cao su lão hóa, dầu mỡ bị biến chất hay mức độ hao mòn tự nhiên theo thời gian hay các vấn đề xảy ra mà không ảnh hưởng đến chất lượng và sự hoạt động bình thường của xe như tiếng ồn, những rung động nhỏ và vết thấm dầu,…
 • Những phụ tùng hư hỏng xảy ra do bảo quản lâu ngày như cao su lão hóa, hay dầu mỡ bị biến chất.
 • Hư hỏng gây ra bởi các yếu tố bên ngoài như: đùa nghịch, đất, cát, sỏi, đá, vật cứng sắc nhọn.
 • Hư hỏng gây ra bởi các yếu tố bên ngoài như: tàn thuốc lá, hóa chất, phân động vật, muối, mưa axit, chuột cắn và các yếu tố tương đương.
 • Những hư hỏng gây ra bởi động đất, bão, lũ lụt, tai nạn, hỏa hoạn và các thiên tai khác.
 • Hư hỏng do việc không tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ đúng thời điểm như đã được ghi trong hướng dẫn sử dụng
 • Hư hỏng xảy ra trước thời hạn hết hạn bảo hành nhưng khách hàng chậm trễ đem bảo hành sau khi đã hết hạn
 • Ngoài ra, chương trình bảo hành xe máy điện Selex cũng không chịu trách nhiệm về các khoản phí đi lại, ăn ở, điện thoại, tiêu tốn thời gian,… của khách hàng khi đem xe đi bảo hành sửa chữa.
 1. Quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng
 • Sử dụng xe theo đúng phương pháp đã hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng
 • Tiến hành “kiểm tra trước khi vận hành” theo đúng hướng dẫn
 • Tiến hành kiểm tra định kỳ đúng lịch theo sách hướng dẫn sử dụng
TTHạng mụcLinh kiệnThời gian bảo hành/ quãng đường đi đượcĐiều kiện được bảo hànhĐiều kiện không được bảo hành
1Linh kiện được bảo hànhKhung xe3 năm hoặc 30000 kmBảo hành cho các lỗi bong mối hàn, nứt gãy mối hàn tự nhiên, chảy dầu…Vi phạm điều 6 của chính sách bảo hành. Các trường hợp hư hỏng do va đập hoặc do người dùng chở quá tải trọng của xe, tự ý thay đổi kết cấu của xe
2Giảm xóc trước
3Giảm xóc sau
4Chạc ba
5Ghi đông
6Càng sau
7Vành trước
8Động cơCác sự cố về tính năng sản phẩm như: Động cơ không hoạt động, màn hình hiển thị lỗi…Vi phạm điều 6 của chính sách bảo hành. Các trường hợp hư hỏng như nứt, vỡ do va đập, hoặc suy giảm tính năng do người dùng tự ý thay đổi kết cấu của linh kiện
9Bộ điều khiển
10HMI (Hiển thị màn hình)
11PMU (Bộ quản lý nguồn)
12Cụm phanh trướcBảo hành 1 năm hoặc 10000 kmCác trường hợp hư hỏng về chức năng của linh kiện, bong mối hàn, nứt gãy, biến dạng tự nhiên…Vi phạm điều 6 của chính sách bảo hành. Các trường hợp hư hỏng như nứt, vỡ do va đập, hoặc suy giảm tính năng do người dùng tự ý thay đổi kết cấu của linh kiện
13Cụm phanh sau
14Đĩa phanh trước
15Đĩa phanh sau
16Vai trên
17Chân chống chính
18Chân chống phụ
19Lò xo chân chống chính/phụ
20Trục càng trước
21Trục càng sau
22Để chân sau
23Yên xe trước/ sau
24Khóa yên xe
25Dây khóa yên
26Gương chiếu hậu
27Giá đỡ giỏ xe
28Giỏ xe
29Chắn bùn trước/ sau
30Đèn pha
31Bó cáp chính/ phụ
32Bộ sạc
33ABP (Pin phụ)
34Tay ga
35Cụm công tắc
36Bộ khóa xe
37Dây điện tổng
38Đèn hậu
39Đèn xinhan trước/ sau
40Còi
41Linh kiện không được bảo  hànhCao su giảm xóc trước/ sau
42Tay nắm
43Lốp trước/ Lốp sau
44Má phanh trước/ sau
45Dầu phanh
46Các chi tiết cao su
47Rỉ sét, bạc màu sơn, hao mòn tự nhiên của các chi tiết theo thời gian sử dụng

Lưu ý: Đối với linh kiện bị hư hỏng nằm trong điều kiện được bảo hành, sẽ được nhân viên của Selex Motors thay thế miễn phí.

 1. ĐIỀU KIỆN BẢO DƯỠNG
 1. Địa điểm tiếp nhận bảo dưỡng

Selex nhận bảo dưỡng xe máy điện của hãng ở bất kỳ đại lý ủy quyền và showroom nào trên toàn quốc. Khi đến kỳ bảo dưỡng hay bảo hành người dùng chỉ cần mang xe đến đại lý ủy quyền và showroom chính hãng của Selex sẽ được nhân viên kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ.

 1. Quy trình bảo dưỡng xe máy điện

Bước 1: Khách hàng mang trực tiếp xe máy điện của mình đến showroom hoặc đại lý ủy quyền của Selex gần nhất. Để được hỗ trợ ngay cũng như nhận thêm tư vấn về chi phí bảo dưỡng xe, khách hàng nên đặt lịch hẹn bảo dưỡng trước với showroom/đại lý ủy quyền của hãng.

Bước 2: Xuất trình đăng ký xe, chứng minh nhân dân và sổ bảo dưỡng định kỳ miễn phí.

Bước 3: Chuyên viên kỹ thuật tiếp nhận xe cùng với sổ bảo dưỡng miễn phí và tiến hành bảo dưỡng xe máy điện theo lịch trình quy định của Selex.

 1. Một số lưu ý đối với sổ bảo dưỡng định kỳ miễn phí

Sổ bảo dưỡng định kỳ miễn phí phải có đầy đủ dấu treo của công ty Selex, có chữ ký cũng như dấu của đại lý ủy quyền bán xe, chữ ký của khách hàng và thông tin về xe.

Sổ bảo dưỡng định kỳ miễn phí phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, rách, nhòe, không rõ chữ và thông tin phải trùng khớp với thông tin xe.

Những phiếu trên sổ bảo dưỡng định kỳ miễn phí chưa được sử dụng nhưng bị quá hạn về điều kiện thời gian hoặc số km đi được theo quy định sẽ không còn giá trị.

Scroll to Top

Đăng ký lái thử xe điện Selex

Với xe mới khách hàng sẽ được bảo hành, thay thế phụ tùng theo chính sách của hãng nếu còn thời hạn bảo hành. Thời gian bảo hành tiêu chuẩn cho các dòng xe máy điện và pin của Selex Motors là 30,000 km kể từ ngày bán lẻ tới khách hàng hoặc 3 năm kể từ kể từ ngày ghi trên hóa đơn bán buôn của Selex tới đại lý ủy quyền tùy vào thời hạn nào đến trước.

Xe của Selex có kèm sạc để bạn sạc tại nhà, không kèm pin. Bạn có thể mua pin hoặc thuê pin.

Bạn sẽ nhận hàng trong khoảng 2 tuần kể từ khi đặt hàng trước hoặc sẽ nhanh, chậm hơn tùy vào nhu cầu mong muốn.

Bạn có thể đăng ký dịch vụ thuê pin tại đây, hoặc liên hệ với Selex qua hotline 0977209980 hoặc kênh Facebook, Website, App, đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

Chính sách trả góp đang được chuẩn bị, trong thời gian sớm nhất sẽ áp dụng.

Xe máy điện của Selex sẽ được bảo dưỡng 6 tháng (5000km)/ lần.

Trong những trường hợp xe xảy ra sự cố ngoài ý muốn mà khách hàng không thể mang xe đến xưởng bảo hành của Selex, khách hàng chỉ cần liên hệ với tổng đài của chúng tôi sẽ có ngay nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình cho bạn mọi lúc mọi nơi.

Chi tiết liên hệ:
• Đội cứu hộ 24/7: 097 720 99 80

Bạn tải app của Selex Motors ở Apple Store hoặc CH Play. Sau đó bạn thực hiện các bước sau đây:
B1: Đăng nhập tài khoản và mật khẩu của bạn.
B2: Tại thanh tùy chọn chính, chọn Trạm Selex.
B3: Xem bản đồ. Tại vị trí bạn đang đứng, bản đồ sẽ hiện ra các trạm xung quanh bạn. Hoặc bạn có thể xem hệ thống trạm tại các quận khác.

Bạn có thể thuê tối đa 3 pin.

Có, bạn liên hệ với Selex Motors để được thay đổi gói dịch vụ.

1, Chỉ cần đổi pin tại trạm đổi Selex, bạn chỉ mất 2 phút nạp đầy năng lượng xe.
2, Sạc tại nhà thì sẽ mất 5-8 tiếng.

Bạn đã đăng ký thành công