CHÍNH SÁCH BẢO MẬT ỨNG DỤNG SELEX

Chính sách bảo mật này mô tả cách thức và lý do Công ty Cổ phần Phương tiện điện Thông minh Selex (“Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc chia sẻ (“xử lý” ) thông tin của Bạn khi Bạn sử dụng dịch vụ (“Dịch vụ”) của chúng tôi, khi Bạn:
 • Truy cập Ứng dụng Selex của chúng tôi, hoặc bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào của chúng tôi liên kết đến Chính sách bảo mật này.
 • Tương tác với chúng tôi theo những cách có liên quan khác, bao gồm mọi hoạt động bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện.
Việc đọc thông báo về Chính sách bảo mật này sẽ giúp Bạn hiểu các quyền và lựa chọn về quyền riêng tư của mình. Nếu Bạn không đồng ý với các chính sách của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu Bạn vẫn còn bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].
 1. Chúng tôi thu thập thông tin gì?
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà Bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi Bạn đăng ký trên Dịch vụ, bày tỏ mong muốn có được thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, khi Bạn tham gia vào các hoạt động trên Dịch vụ hoặc khi Bạn liên hệ với chúng tôi. Thông tin cá nhân do Bạn cung cấp. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của Bạn với chúng tôi và Dịch vụ, các lựa chọn Bạn đưa ra cũng như các sản phẩm và tính năng Bạn sử dụng. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm: Tên; Địa chỉ; Email; Số điện thoại; Tuổi; Giới tính; Tình trạng hôn nhân; Quốc tịch. Thông tin nhạy cảm: Chúng tôi không xử lý thông tin nhạy cảm Dữ liệu đăng nhập mạng xã hội. Chúng tôi có thể cung cấp cho Bạn tùy chọn đăng ký với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản mạng xã hội hiện tại của Bạn, như Facebook hoặc tài khoản mạng xã hội khác.  Tất cả thông tin cá nhân mà Bạn cung cấp cho chúng tôi phải đúng, đầy đủ và chính xác và Bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân đó. Thông tin được thu thập tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định khi Bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ. Thông tin này không tiết lộ danh tính cụ thể của Bạn (như tên hoặc thông tin liên hệ của Bạn) nhưng có thể bao gồm thông tin về thiết bị và cách sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt và đặc điểm thiết bị, hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ, URL giới thiệu, tên thiết bị, quốc gia, vị trí, thông tin về cách thức và thời điểm Bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi cũng như cho các mục đích báo cáo và phân tích nội bộ của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:
 • Dữ liệu nhật ký và sử dụng: Dữ liệu nhật ký và sử dụng là thông tin liên quan đến dịch vụ, dự đoán, sử dụng và hiệu suất mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi Bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi ghi lại trong tệp nhật ký. Tùy thuộc vào cách Bạn tương tác với chúng tôi, dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị, loại trình duyệt và cài đặt cũng như thông tin về hoạt động của Bạn trong Dịch vụ (chẳng hạn như dấu ngày/giờ liên quan đến việc Bạn sử dụng, các trang và tệp đã xem, tìm kiếm và các hành động khác mà Vạn thực hiện, chẳng hạn như các tính năng Bạn sử dụng), thông tin sự kiện của thiết bị (chẳng hạn như hoạt động của hệ thống, báo cáo lỗi (đôi khi được gọi là “kết xuất sự cố”) và cài đặt phần cứng).
 • Dữ liệu thiết bị: Chúng tôi thu thập dữ liệu thiết bị, chẳng hạn như thông tin về máy tính, điện thoại hoặc thiết bị khác mà Bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng, ngày thiết bị này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP (hoặc máy chủ proxy), số nhận dạng thiết bị và ứng dụng, vị trí, loại trình duyệt, kiểu phần cứng, nhà cung cấp dịch vụ Internet và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động, hệ điều hành và thông tin cấu hình hệ thống.
 • Dữ liệu vị trí: Chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí, chẳng hạn như thông tin về vị trí thiết bị của Bạn, có thể chính xác hoặc không chính xác. Lượng thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào loại và cài đặt của thiết bị Bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng GPS và các công nghệ khác để thu thập dữ liệu định vị địa lý cho chúng tôi biết vị trí hiện tại của Bạn (dựa trên địa chỉ IP của Bạn). Bạn có thể chọn không cho phép chúng tôi thu thập thông tin này trên thiết bị. Tuy nhiên, nếu Bạn chọn không tham gia, Bạn có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định của Dịch vụ.
 1. Chúng tôi xử lý thông tin của Bạn như thế nào?
Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của Bạn vì nhiều lý do, tùy thuộc vào cách Bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:
 • Để tạo thuận lợi cho việc tạo và xác thực tài khoản cũng như quản lý tài khoản người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của Bạn để Bạn có thể tạo và đăng nhập vào tài khoản của mình, cũng như để tài khoản của Bạn hoạt động bình thường.
 • Để yêu cầu thông tin phản hồi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của Bạn khi cần thiết để yêu cầu phản hồi và liên hệ với Bạn về việc Bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của Bạn như một phần trong việc giữ cho Dịch vụ của chúng tôi được an toàn và bảo mật, bao gồm cả giám sát và ngăn chặn gian lận.
 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của Bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và thực hiện, thiết lập hoặc bảo vệ quyền hợp pháp của chúng tôi.
 1. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn khi nào và với ai?
 Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn trong các trường hợp sau:
 • Chuyển nhượng kinh doanh: chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển nhượng thông tin của Bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản công ty, cấp vốn hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Khi chúng tôi sử dụng Google Maps Platform APIs. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với một số API Nền tảng Google Maps (ví dụ: API Google Maps, API Địa điểm). Chúng tôi có được và lưu trữ trên thiết bị của Bạn (“bộ nhớ cache”) vị trí của Bạn trong mười hai (12) tháng. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp ở cuối tài liệu này.
 1. Chúng tôi xử lý thông tin đăng nhập mạng xã hội của Bạn như thế nào?
Trong tương lai, khi Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho Bạn khả năng đăng ký và đăng nhập bằng thông tin chi tiết về tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba (như thông tin đăng nhập Facebook của Bạn). Khi Bạn chọn thực hiện việc này, chúng tôi sẽ nhận được một số thông tin hồ sơ nhất định về Bạn từ nhà cung cấp mạng xã hội của Bạn. Thông tin hồ sơ mà chúng tôi nhận được có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng xã hội có liên quan, nhưng thường sẽ bao gồm tên, địa chỉ email, danh sách bạn bè và ảnh hồ sơ của Bạn cũng như các thông tin khác mà Bạn chọn để công khai trên nền tảng mạng xã hội đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với việc nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội bên thứ ba của Bạn sử dụng thông tin cá nhân của Bạn. Chúng tôi khuyên Bạn nên xem lại thông báo về quyền riêng tư của họ để hiểu cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn cũng như cách Bạn có thể đặt tùy chọn quyền riêng tư của mình trên các trang web và ứng dụng của họ.
 1. Chúng tôi lưu giữ thông tin của Bạn trong bao lâu?
Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của Bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này, trừ khi thời gian lưu giữ lâu hơn được yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép (chẳng hạn như thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác của chúng tôi).  Khi chúng tôi không còn thực hiện hoạt động kinh doanh như hiện tại, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó hoặc nếu không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của Bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của Bạn và cách ly nó khỏi mọi quá trình xử lý tiếp theo cho đến khi thông tin bị xóa.
 1. Chúng tôi giữ thông tin của Bạn an toàn như thế nào?
Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật phù hợp và hợp lý để bảo vệ tính bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi xử lý. Tuy nhiên, mặc dù các biện pháp bảo vệ và nỗ lực của chúng tôi để bảo mật thông tin của Bạn, nhưng không có công nghệ truyền tải điện tử nào qua Internet hoặc lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo an toàn 100%, vì vậy chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba trái phép khác sẽ không thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của Bạn một cách không phù hợp. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn, nhưng việc truyền thông tin cá nhân từ Dịch vụ của chúng tôi là rủi ro của riêng Bạn. Bạn chỉ nên truy cập Dịch vụ trong một môi trường an toàn.
 1. Quyền riêng tư của Bạn là gì?
Rút lại sự đồng ý của Bạn: Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của Bạn để xử lý thông tin cá nhân của Bạn, có thể là sự đồng ý rõ ràng và/hoặc ngụ ý tùy thuộc vào luật hiện hành, Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình vào lúc này bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần “Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về Chính sách này bằng cách nào?” phía dưới. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi rút lại cũng như khi luật hiện hành cho phép, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của Bạn được tiến hành dựa trên cơ sở xử lý hợp pháp ngoài sự đồng ý. Từ chối nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo: Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với Bạn – ví dụ: để gửi cho Bạn dịch vụ – các tin nhắn liên quan cần thiết cho việc quản lý và sử dụng tài khoản của Bạn, để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ hoặc cho các mục đích phi tiếp thị khác. Thông tin tài khoản Nếu bất cứ lúc nào Bạn muốn xem lại hoặc thay đổi thông tin trong tài khoản của mình hoặc chấm dứt tài khoản của mình, Bạn có thể: Đăng nhập vào cài đặt tài khoản của Bạn và cập nhật tài khoản người dùng của Bạn. Khi Bạn yêu cầu chấm dứt tài khoản của mình, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản và thông tin của Bạn trong cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong các tệp của mình để ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, thực thi các điều khoản pháp lý của chúng tôi và/hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành. Nếu Bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về quyền riêng tư của mình, Bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]
 1. Chúng tôi có cập nhật Chính sách này không?
Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này. Phiên bản cập nhật sẽ được biểu thị bằng ngày “sửa đổi” cập nhật và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi được ban hành. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Chính sách này, chúng tôi có thể thông báo cho Bạn bằng cách đăng thông báo về những thay đổi đó ở nơi nổi bật hoặc bằng cách trực tiếp gửi thông báo. Chúng tôi khuyến khích Bạn thường xuyên xem lại Chính sách này để được thông báo về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của Bạn.
 1. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về Chính sách này bằng cách nào?
Nếu Bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về thông báo này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua:
 • Email: [email protected]
 • Số điện thoại: 1900633489
 • Liên hệ trực tiếp qua địa chỉ kinh doanh của chúng tôi tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam với thông tin địa chỉ cụ thể được chúng tôi cập nhật tại Website: https://selex.vn/và Ứng dụng Selex.
Scroll to Top

Đăng ký lái thử xe điện Selex

Bạn đã đăng ký thành công.

Với xe mới khách hàng sẽ được bảo hành, thay thế phụ tùng theo chính sách của hãng nếu còn thời hạn bảo hành. Thời gian bảo hành tiêu chuẩn cho các dòng xe máy điện và pin của Selex Motors là 30,000 km kể từ ngày bán lẻ tới khách hàng hoặc 3 năm kể từ kể từ ngày ghi trên hóa đơn bán buôn của Selex tới đại lý ủy quyền tùy vào thời hạn nào đến trước.

Xe của Selex có kèm sạc để bạn sạc tại nhà, không kèm pin. Bạn có thể mua pin hoặc thuê pin.

Bạn sẽ nhận hàng trong khoảng 2 tuần kể từ khi đặt hàng trước hoặc sẽ nhanh, chậm hơn tùy vào nhu cầu mong muốn.

Bạn có thể đăng ký dịch vụ thuê pin tại đây, hoặc liên hệ với Selex qua hotline 0977209980 hoặc kênh Facebook, Website, App, đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

Chính sách trả góp đang được chuẩn bị, trong thời gian sớm nhất sẽ áp dụng.

Xe máy điện của Selex sẽ được bảo dưỡng 6 tháng (5000km)/ lần.

Trong những trường hợp xe xảy ra sự cố ngoài ý muốn mà khách hàng không thể mang xe đến xưởng bảo hành của Selex, khách hàng chỉ cần liên hệ với tổng đài của chúng tôi sẽ có ngay nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình cho bạn mọi lúc mọi nơi.

Chi tiết liên hệ:
• Đội cứu hộ 24/7: 097 720 99 80

Bạn tải app của Selex Motors ở Apple Store hoặc CH Play. Sau đó bạn thực hiện các bước sau đây:
B1: Đăng nhập tài khoản và mật khẩu của bạn.
B2: Tại thanh tùy chọn chính, chọn Trạm Selex.
B3: Xem bản đồ. Tại vị trí bạn đang đứng, bản đồ sẽ hiện ra các trạm xung quanh bạn. Hoặc bạn có thể xem hệ thống trạm tại các quận khác.

Bạn có thể thuê tối đa 3 pin.

Có, bạn liên hệ với Selex Motors để được thay đổi gói dịch vụ.

1, Chỉ cần đổi pin tại trạm đổi Selex, bạn chỉ mất 2 phút nạp đầy năng lượng xe.
2, Sạc tại nhà thì sẽ mất 5-8 tiếng.

Bạn đã đăng ký thành công