[Tuyển dụng] – Senior/Fresher Embedded Soft (C Language, C++ )

Quản Trị 27/05/2022 Tuyển dụng

1/ Mô tả công việc Phân tích, thiết kế, lựa chọn giải pháp cho hệ thống nhúng Nghiên cứu, lập trình firmware cho các hệ thống nhúng của công ty Thực hiện các công việc do quản lý giao 2/ Yêu cầu ứng viên Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, […]

Xem thêm