Đóng

[TUYỂN DỤNG] Kỹ sư lập trình Mobile

Quản Trị 10/06/2021 Tuyển dụng

Nhiệm vụ • Phát triển phần mềm quản lý, theo dõi thiết bị trên điện thoại • Phát triển các phần mềm phân tích dữ liệu từ hạ tầng IoT • Thực hiện các công việc do quản lý giao Yêu cầu a. Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học nghành công nghệ thông tin, tóan […]

Xem thêm