Đóng

Giải pháp pin

Thế giới ngày mai cần những giải pháp năng lượng đột phá. Phương tiện điện cần được nạp năng lượng một cách tiện dụng. Pin của phương tiện điện cần hoạt động an toàn và tối ưu. Toàn bộ bức tranh về năng lượng mặt trời cần được xây dựng một cách trơn tru và khả thi về kinh tế. Công ty CP SeleX Motors phát triển các giải pháp năng lượng sáng tạo mà cùng với các phương tiện điện thông minh của công ty chúng tôi sẽ thay đổi một cách căn bản cách thức chúng ta đang sử dụng năng lượng hiện nay.