ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG THUÊ XE/PIN

Xe và Pin là tài sản cho thuê và trong mọi trường hợp thuộc sở hữu của Selex. Selex có nghĩa vụ bàn giao, hướng dẫn cách sử dụng cho Khách hàng và chịu trách nhiệm khắc phục lỗi của xe và pin do nguyên nhân từ nhà sản xuất. Khách hàng có nghĩa vụ sử dụng và bảo quản xe và pin có trách nhiệm, đúng mục đích, đúng hướng dẫn và tránh mất mát. Trong trường hợp khách hàng vi phạm nghĩa vụ hoặc Pin bị mất, Khách hàng sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại mà Selex phải chịu. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp Hợp đồng, hai Bên trước hết sẽ giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải thiện chí. Nếu hai Bên không tự giải quyết được, tranh chấp sẽ được đệ trình lên Tòa án có thẩm quyền.
Scroll to Top

Bạn đã đăng ký thành công

Đăng ký lái thử xe điện Selex

Bạn đã đăng ký thành công.